Tuesday, June 9, 2009

You really won't realize...

just how much a person means to you until he's out of your life.
Miss na kita, Jepoi.


Miss ko na ang mga benta mo sa 39th floor pantry ng RCBC Tower 2. Hindi masarap ang pagkain sa cafeteria dito sa Solaris. Napipilitan tuloy akong magbaon.

No comments: